Accueil Bento Bento gigot d’agneau, ratatouille tomate-aubergine